Prisjustering från och med 1 januari 2019

Publicerad 2018-11-29

Prisjustering från och med 1 januari 2019

Pretec's värdegrund är att vi är lösningsorienterade och trovärdiga. För att kunna klara av att vara lösningsorienterade och trovärdiga måste vi dessutom vara starka och professionella. Vi vet att ni kunder lägger stor vikt vid detta men ibland klarar vi inte av att leva upp till vår värdegrund utan att justera våra priser.

På grund av att den svenska kronan är så svag samt stigande materialpriser från våra leverantörer kommer vi att behöva justera våra priser. Justeringen gäller för våra generella priser och inte för våra avtalskunder där eventuella prisjusteringar finns reglerade i respektive avtal.

Vänligen kontakta våra säljare om ni har frågor kring hur prisjusteringen berör er eller om ni önskar ytterligare information.

Martin Falkenström

VD 

Pre Cast Technology AB, Pretec