Referenser

  •  

    Hoppbacken i Falun. Stod färdig till VM 2015. Lugnets hoppbackar reser sig mäktigt ovanför skidstadion och har blivit Faluns viktigaste landmärke. De syns på flera mils avstånd. Under våren 2015 invigs besöksmålet vid Lugnet.Stora backen (K115) har tornhöjd på 52 meter vilket är det högsta utsiktstornet i Dalarna (högsta punkten på tornet är 303 m ö h). Backrekordet är 130,5 m i stora backen. Lilla backen (K 90 tornhöjd 22m) har även plastbelagd sommarhoppning. Uppbromsningsplanen kan sommartid användas för konserter, teater mm.

  • Tunnel.

  • Norrströmstunneln är en framtida pendeltågstunnel under Norrmalm i Stockholm. Norrströmstunneln kommer att bli en del av Citybanan, vilken beräknas vara färdigbyggd år 2017. Inom detta tunnelavsnitt kommer även den nya stationen Stockholm City att ligga. Tunneln har sitt namn efter vattendraget Norrström som rinner mellan Gamla stan/Helgeandsholmen och Norrmalm och är Mälarens primära utlopp i Östersjön.
    Norrströmstunneln är det viktigaste tunnelavsnittet inom Citybanans 6 kilometer långa sträckning genom Stockholms centrala delar. Avsnittet utgörs av en cirka 1,4 kilometer lång bergtunnel som sträcker sig mellanRiddarholmen i syd och området vid Gamla Brogatan och Kungsgatan i norr. I syd ansluter Norrströmstunneln till Söderströmstunneln och i norr till Norrmalmstunneln. Lägsta nivån har tunneln i avsnittet för stationen “Stockholm City”, här ligger tunnelbotten cirka 35-40 meter under markytan.

  • I samband med utbyggnaden av länken satsade Stockholms Stad på utbyggnad av Årstafältet. Södra länken är en del av utbyggnaden av kommunikationsnätet inom Stockholmsregionen. Syftet med utbyggnaden är att förbättra miljön, öka tillgängligheten och skapa bättre förutsättningar för utveckling inom regionen. Vägverket Produktion utförde entreprenaden "Årstafältet — Nya broar och gc-vägar". I arbetet ingick att uppföra 2 nya balkbroar, en av stål med trä-farbana och en i samverkan stål/betong. Gång- och cykelbanorna som anlades på området utgjorde en total sträcka på ca 2 km. I projektet ingick även finplanering av grönytor längs vägen.